کتاب به سوی سبک زندگی دینی (دفتر اول: انتخاب همسر)

کتاب در ۱۲۶ صفحه و به صورت پرسش و پاسخ تنظیم و ارائه شده است. در مقدمه کتاب می‌خوانیم: اسلام رسم زیستن و بیان کننده چگونگی و کیفیت زندگی است و این نظر خود سبک زندگی محسوب می‌شود. آنچه که باعث شد پیامبر خدا(ص) در تزکیه و تعلیم اعراب جاهلی و آموختن حکمت به آنان و تغییر شیوه و کیفیت زندگی انسان عصر جاهلیت به موقعیتی کم نظیر دست پیدا کند در یک نکته خلاصه می‌شود و آن این است که: پیامبر(ص) دین را زندگی کرد! و معاصرین پیامبر زندگی دینی و دینی زیستن را در وجود شریف رسول خدا به ظهور و شفافیت تمام دیدند، که اگر صرفاً می‌شنیدند، باور نمی‌کردند و بر رسول خدا آن می‌رفت که بر انبیاء پیشیین رفته بود. بر این اساس، بهترین شیوه آموزش و تبلیغ و ترویج دین، زندگی دینی و دینی زیستن است! همانی که به آن سبک زندگی دینی می‌گویند و همان که امامان معصوم (علیهم السلام) فرمودند: مردم را نه با زبان که با عملتان به دین دعوت کنید! سبک زندگی اسلامی دریایی بی انتهاست که برنامه زندگی همه آدمیان را تا لحظه قیامت در بردارد و از این رو هر کسی در حد وسع و نیاز و توان خویش باید با آن آشنا شده و آن را در حیات خود جاری نموده و بر رفتارهای خود حاکم گرداند.

نوشتار کتاب حاضر تلاشی است در مسیر آشنایی با سبک زندگی دینی در عرصه ازدواج و در آن، این دو موضوع، یعنی ازدواج و شیوه‌های گزینش همسر که دغدغه بسیاری از جوانان مؤمن و مشتاق زندگی دینی است و یافتن همسر و تشکیل خانواده‌ بر اساس الگوی دینی و شرعی مورد بررسی قرار گرفته است.

در سبک زندگی دینی ازدواج تنها راه تکامل انسان است به این معنا که برای رسیدن به هدفی که خدا از خلقت انسان داشته، راه‌هایی را در نظر گرفته است که بعضی از آن راه‌ها اجتناب‌ناپذیر هستند، برای این که انسان در مراحل مختلف زندگی به کمال وجودیش برسد، خداوند متعال سازوکارهایی را قرار داده که بدون آنها در سبک زندگی و گفتمان دینی تکامل ممکن نیست. به طور مثال یکی از این سازوکارها، بحث عبادت است که بدون آن انسان نمی‌تواند به آن خداگونگی و تکاملی که خدا برایش در نظر گرفته است برسد. یکی دیگر از آن سازوکارهای اجتتناب ناپذیر که بدون آن تکامل ممکن نیست یا بسیار دشوار می‌شود، ازدواج است. خداوند انسان را به صورتی خلق کرده که ظرفیت‌های وجودی و توانمندی‌های روحی و انسانی و عاطفی‌اش در بستری به نام ازدواج شکوفا می‌شود.

کتاب «به سوی سبک زندگی دینی: دفتر اول: انتخاب همسر» نوشته محمدصادق کوشکی، تلاشی است در مسیر آشنایی با سبک زندگی دینی در زمینه ازدواج و شیوه‌های انتخاب همسر که به همت موسسه فرهنگی خاکریز ایمان و اندیشه تدوین و تنظیم شده است.

 

برای تهیه کتاب از طریق سایت پاتوق کتاب: ketabroom.ir یا فروشگاههای پاتوق کتاب تهران (تلفن ۸۸۹۱۱۲۱۲)، دفتر مرکزی نشر معارف قم (۰۲۵۳۷۷۴۰۰۰۴) پاتوق کتاب قم (تلفن ۳۷۷۳۵۴۵۱)، پاتوق کتاب شیراز (تلفن ۰۷۱۱۲۳۴۴۶۱۵)، پاتوق کتاب مشهد (تلفن ۰۵۱۱۲۲۲۰۱۱۹)، پاتوق کتاب کرمانشاه(تلفن ۰۸۳۱۷۲۳۸۴۱۱)، پاتوق کتاب کرمان (تلفن ۰۳۴۱۲۲۳۱۴۶۶)، پاتوق کتاب تبریز (تلفن ۰۴۱۱۵۵۷۶۰۰۰) و پاتوق کتاب رشت (تلفن ۰۱۳۱۳۲۲۰۶۹۷) و دیگر مراکز توزیع محصولات فرهنگی اقدام کنید.