کتاب

کتاب شهر فرنگ

در این اثر سعی شده است به تشریح و تفسیر هنری شعار مرگ بر آمریکا بپردازد. کتاب «شهر فرنگ» شامل ۵۷ پوستر از «علی داوودی» است در مورد «آمریکا». متناسب با هر پوستر متنی تک‏‌بندی از منابع گوناگون انتخاب شده و در کنار آن به چاپ رسیده است. متون توسط «عاطفه شیرمحمدی» انتخاب شده‏‌اند.. جناب […]

غدیر در مدائن

گروه پژوهشی شهید صدر منتشر کرد کتاب داستانی غدیر در مدائن در این کتاب برای اولین بار از زاویه ای دیگر به واقعه غدیر پرداخته شده و سوال و جواب جوانی ایرانی به نام مسلم و حذیفه یمانی والی مدائن به صورت روایتی داستانی بیان شده.             راهنمای سفارش: جهت […]