پایگاه اینترنتی

پایگاه اینترنتی شهید مطهری

نظر به اهمیت انتشار آثار شهید بزرگوار مطهری و همچنین دسترسی هر چه آسان تر کاربران اینترنتی به محتوای حقیقی بیانات شهید مطهری تصمیم گرفته شد پایگاه اینترنتی www.motahary.com را راه اندازی شود.

پایگاه اینترنتی روح‏ الله

صحیفه امام خمینی(ره) را می‌توان منبع اصلی شناخت و گسترش اندیشه‌های امام خمینی(ره) دانست و بسیاری از محققین در حوزه و دانشگاه از این مجموعه به عنوان یک مرجع معتبر استفاده می‌کنند. لذا دسترسی به متن صحیفه از طریق منبعی سهل‌الوصول و قابل اعتماد بسیار مفید خواهد بود. از مدت‌ها پیش راه‌اندازی یک پایگاه اینترنتی […]