مسکن

کتاب کاریکاتور سر بی‏ پناه

این کتاب مشتمل بر ۹۷ کاریکاتور از مازیار بیژنی با موضوع معضل مسکن در کشور است. مطالعات و ایده‏پردازی کتاب را «گروه سیاست‏گذاری مسکن» از «مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران» بر عهده داشته است.