عرفان های نوظهور

نمایشگاه قرآن

برای مقابله با عرفان‌های نوظهور ابتدا می‌بایست مردم را به سمت عقلانیت و بصیرت سوق داد، تا از برخورد احساسی آنها با موضوعات این چنینی جلوگیری کرد. بهترین روش برای دعوت مردم به عقلانیت استفاده از آیات و تفاسیر قرآن کریم است. همین طور با استفاده از کلیپ‌های مختلف و جذاب می‌توان آسیب‌ها و مشکلات […]