جام زهر، قطعنامه، 598، حج خونین، 1366

کتابچه جام زهر

این کتابچه مشتمل بر «پیام امام خمینی(ره) به ملت ایران در سالگرد کشتار خونین مکه و قبول قطعنامه» است.اگرچه «جام زهر» به عنوان پیام پذیرش قطع‏نامه ۵۹۸ شناخته شده است، اما محدود دانستن آن به این موضوع جفاست. این پیام مروریست بر تمامی اصول و ارزش‏های انقلاب اسلامی، راه‏نمای کاملی‏ست برای تداوم آن، معیار روشنی‏ست […]